جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:تونس

تونس

مدارك لازم براي ويزاي تونس


- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ ورود به تونس (امضاء شده).
- فتوكپي گذرنامه از صفحات اصلي.
- 2 قطعه عكس 4/5×3/5 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو .
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- فتوكپي بليط رفت و برگشت يا پرينت پروازي.
- تائيديه هتل محل اقامت در تونس مطابق با تاريخ بليط.