جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:آفريقاي جنوبي

آفريقاي جنوبي

مدارك لازم براي ويزاي آفريقاي جنوبي


- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
* گذرنامه حتما بايد دو صفحه متقابل خالي داشته باشد.
- فتوكپي از صفحات 2-11 گذرنامه هاي قديمي و گذرنامه ها ي جديد  از صفحات 2-7 و كپي  ويزاهاي قبلي آفريقاي جنوبي كه صفحه ويزا و صفحه مقابل آن در وسط يك صفحه A4 قرار گيرد.
* براي افراد همراه بالاي 16 سال بايد فرم جداگانه با امضاء ارسال شود.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 4×3 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو .
*عكس ها بايد با خودكار مشكي به لاتين پشت نويسي و امضاء شده باشند (شامل: نام و نام خانوادگي و تاريخ تولد به سال ميلادي).
- گواهي اشتغال به كار انگليسي روي سربرگ شركت با مهر و امضاء يا ترجمه ي پروانه كسب با ذكر مشخصات مسافر.
*در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر ، شماره گذرنامه ، تاريخ شروع به كار ، طول مدت استخدام ، ميزان حقوق و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط شركت).
- پرينت بانكي( ترجمه شده به انگليسي ) مربوط به ماه جاري و دو ماه قبل .
*** در صورتي كه فرزندي قصد مسافرت با يكي از والدين خود را دارد بايد حتماً رضايتنامه ي كتبي از ديگر ولي با تأييد دادگستري و وزارت امور خارجه ارائه دهد.
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.