جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:پرتغال

پرتغال

مدارك لازم براي ويزاي پرتغال


( هر فرد بايد گذرنامه جداگانه داشته باشد)
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور با امضاء .
* لطفاً از ثبت نام مسافريني كه اخيراً تقاضاي آنها براي ويزاي شنگن رد شده است خودداري فرمائيد.
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- فتوكپي از صفحات مشخصات گذرنامه و ويزاهاي قبلي شنگن ، آمريكا ، كانادا و استراليا.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 4×3 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو .
- ترجمه انگليسي از تمام صفحات شناسنامه با مهر تائيد دادگستري و وزرات امور خارجه.
- ترجمه انگليسي با مهر و تائيد دادگستري و وزرات امور خارجه گواهي اشتغال به كاريا روزنامه رسمي ، يا پروانه كسب به نام مسافر.
* در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر، علت سفر، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي با تاريخ تور ذكر شده باشد. علاوه بر گواهي اشتغال به كار ليست بيمه كاركنان و آخرين و اولين پرداخت حقوق الزامي است.
- براي افراد محصل، ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل و كارت دانشجوئي الزامي است.
- براي افراد بازنشسته، ترجمه حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- پرينت تمكن مالي و پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و تائيد بين الملل. (توسط بانك)
- ترجمه انگليسي سند مالكيت به نام مسافر.
- لازم به ذكر است ، حتما" بايد كليه مدارك با مهر و تائيد دادگستري و وزرات امور خارجه باشد.
* در صورت مسافرت كوركان به تنهائي و يا همراه يكي از والدين اجازه رسمي هر دو والدين و يا سرپرست قانوني آنان مورد نياز ميباشد. امضاءها بايد قانوني باشد و در دفتر خانه رسمي مورد تائيد قرار گيرد.( با ترجمه انگليسي )
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.