جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:نيوزلند

نيوزلند

مدارك لازم براي ويزاي نيوزلند


هر نفر بايد گذرنامه جداگانه داشته باشد.
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- فتوكپي از تمام صفحات گذرنامه جديد و باطله و ويزاهاي معتبر.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 3 قطعه عكس 4/5×3/5 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو با ذكر نام و نام خانوادگي پشت عكس.
- ترجمه رسمي گواهي اشتغال به كار يا روزنامه رسمي يا پروانه كسب با ذكر نام و مهر و امضاء، با مهر و تائيد دادگستري.
* در گواهي اشتغال به كار بايد سمت ، ميزان حقوق ، تاريخ شروع به كار و تاريخ مرخصي حتما" قيد گردد.
* براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به كار همسر الزامي است.
* براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
* براي افراد بازنشسته، ترجمه حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- ترجمه انگليسي حساب جاري بانكي 6 ماه گذشته با مهر و تائيد دادگستري.
- ترجمه انگليسي سند مالكيت به نام مسافر با مهر و تائيد دادگستري.
- ترجمه انگليسي كارت پايان خدمت آقايان با مهر و تائيد دادگستري.
-با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.