جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:ايتاليا

ايتاليا

مدارك لازم براي ويزاي ايتاليا


*** در روز مصاحبه به همراه داشتن اصل مدارك الزامي مي باشد.
- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
- فتوكپي از صفحه مشخصات گذرنامه و ويزاهاي 3 سال گذشته از جمله ويزاهاي شنگن،
* به علاوه يكسري فتوكپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 3/5×4/5 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو بدون عينك.
- تر جمه انگليسي شناسنامه از صفحات 1 و 2
- ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به كار ، روزنامه رسمي، پروانه كسب، پروانه مطب و كارت نظام پزشكي مسافر.
* در گواهي اشتغال به كار بايد نام و سمت مسافر ، ميزان درآمد و تاريخ مرخصي مطابق با تاريخ تور ذكر شده باشد.(همراه با مهر و امضاء توسط شخصي غير از مسافر بر روي سر برگ شركت)
* كساني كه فقط گواهي شغلي ارائه مي دهند ليست 6 ماهه گذشته بيمه اجتماعي با مهر و امضاء الزامي است.
* براي خانم هاي خانه دار گواهي اشتغال به كار همسر الزامي است.
- براي افراد محصل، ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
- براي افراد بازنشسته، ترجمه انگليسي حكم بازنشستگي و كارت بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- پرينت انگليسي حساب جاري بانكي 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).
-ترجمه انگليسي سند مالكيت به نام مسافر (تمام صفحات).
*** ترجمه انگليسي رضايت نامه پدر و مادر جهت سفر فرزندان زير 18 سال .
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.