جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:برزيل

برزيل

مدارك لازم براي ويزاي برزيل


- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- فتوكپي از صفحات 1-7 گذرنامه و ويزاهاي آمريكا، كانادا، استراليا، اروپا و ... .
* به علاوه يكسري فتوكپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.
- اصل فرم ويزا با امضاء توسط مسافر.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 2 قطعه عكس 4×3 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو.
- ترجمه انگليسي صفحات شناسنامه .
- ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به كار يا روزنامه رسمي يا پروانه كسب با ذكر نام و مهر و امضاء (توسط دارالترجمه).
* براي خانم هاي خانه دار ترجمه گواهي اشتغال به كار همسر الزامي است.
* براي افراد محصل ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است.
* براي افراد بازنشسته، ترجمه حكم بازنشستگي يا كارت بازنشستگي و يا آخرين فيش حقوقي الزامي است.
- پرينت انگليسي حساب جاري بانكي 6 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).
- ترجمه انگليسي سند مالكيت به نام مسافر.
* براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالكيت همسر الزامي است.
-با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور،سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.