جزئیات مدارک ویزا

عنوان کشور:انگلستان

انگلستان

مدارك لازم براي ويزاي انگلستان


- اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
- اصل گذرنامه باطل شده و فتوكپي از ويزاهاي شنگن ، آمريكا ، كانادا، استراليا (در صورت وجود).
- فتوكپي از صفحات 2-9 گذرنامه.
* در صورت رد شدن ويزا از هر كشور ، فتوكپي از آ ن الزامي ميباشد.
- تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
- 8 قطعه عكس 4×6 رنگي ،زمينه سفيد و كاملاً از رو به رو .
- ترجمه انگليسي شناسنامه (توسط دارالترجمه).
- اصل و كپي كارت ملي.
- ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به كار با بيمه 6 ماهه تامين اجتماعي، روزنامه رسمي، پروانه كسب اتحاديه ،پروانه مطب وكارت نظام پزشكي، ... و گواهي اشتغال به تحصيل جهت محصلان و دانشجويان. (توسط دارالترجمه).
*ترجمه انگليسي آخرين فيش حقوقي براي بازنشستگان الزامي است.
- پرينت انگليسي حساب جاري 3 ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك پاسارگاد و پارسيان و ملت )و سپرده بلند مدت در بانكهاي فوق.
- ترجمه انگليسي اسناد ملكي به نام مسافر (توسط دارالترجمه).
- ترجمه انگليسي عقد نامه جهت افراد متاهل.
**** اصل مدارك بايد در روز مصاحبه همراه مسافر باشد .
**** اجازه نامه محضري شوهر مبني بر خروج فرزندان به همراه مادر( در مواردي كه پدر قصد سفر با آنها ندارد).
**** ضمنا " تما م افراد بايد گذرنامه جداگانه داشته باشند.
- با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور ، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.
- ارائه ضمانت بازگشت الزامي است.